Moj prosek ver 1.2

Nakon što dodate željeni broj predmeta i ocena, aplikacija će napraviti zbir ocena a zatim podeliti zbir ocena sa brojem predmeta. Nakon toga, biće prikazan prosek (aritmetička sredina) Vaših ocena. Klikom na "Izračunaj" biće prikazan prosek Vaših ocena.
Sve informacije koje unesete možete sačuvati klikom na "Sačuvaj". Svi podaci se čuvaju na Vašem računaru. Ukoliko dođe do brisanja kolačića iz Vašeg brauzera , podaci će biti izgubljeni. Broj novih predmeta i ocena koje možete dodati nije ograničen . Novi predmet možete dodati na listu postojećih predmeta, klikom na "Novo"
Aplikacija je nastala u želji da učenicima i profesorima olakša proračun proseka ocena. Aplikacija je laka i jednostavna za upotrebu, što je bio i krajnji cilj autora ove aplikacije. Aplikacija funkcioniše na svim novijim brauzerima (Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer 11)

Prijatelji

MyCity forum